Beëdigde Vertalingen

Servicios -_Traduccin_Jurada2

GEWAARMERKTE VERTALINGEN

Een beëdigde vertaling is een officiële vertaling, die door een beëdigd vertaler is gemaakt, ondertekend en voorzien van zijn stempel. Door het plaatsen van de handtekening en stempel krijgt het document volledige rechtskracht tegenover de rechtbank, de bevoegde autoriteiten of de ontvanger waarvoor het bestemd is. Zodra de vertaling aan de originele stukken is gehecht, heeft zij dezelfde juridische waarde als het origineel in het land waarin het is afgegeven.
Voor bepaalde grensoverschrijdende formaliteiten die een bijzondere rechtszekerheid vereisen dienen beëdigde vertalingen te worden overlegd. Te denken valt bijvoorbeeld aan notariële akten, huwelijksakten, beschikkingen, verslagen, diploma's en officiële titels, academische erkenningen, etc. Bluebird Translations biedt ook de mogelijkheid om, op verzoek van de klant, een vertaling te beëdigen, zoals bijvoorbeeld vertalingen van octrooien of zakelijke privécorrespondentie.

GEEN TUSSENPERSONEN, GEEN COMMISSIES

Wij zijn de beëdigd vertalers. Dat wil zeggen dat wij u lagere tarieven kunnen bieden dan vertaalbureaus, die op de commissies draaien die zij ontvangen voor het uitbesteden van de opdracht aan externe vertalers. Bij ons heeft u rechtstreeks contact met de vertaler. Neemt u gerust contact met ons op, of bezoek ons kantoor in het centrum van Amsterdam voor een offerte voor de beëdigde vertaling van het document dat u dient te overleggen. 

asetrad profi2

Bluebird Translations | KvK Amsterdam 34.34.53.30 | Terms of Business