Revisie en proeflezing

Expertise in de revisie van vertalingen

De eindrevisie van de vertaling is een fundamentele stap bij het opstellen van een document. Bluebird Translations besteedt circa 40% van de verrichte arbeid aan een nauwkeurige revisie, op basis van de originele tekst, van vertalingen die door andere vertalers zijn gemaakt. Hierdoor beschikken wij over een aanzienlijke deskundigheid op het gebied van revisies, die ons, in combinatie met het gebruik onder licentie van de beste en meest geavanceerde tools voor kwaliteitscontrole (QA Distiller, Xbench...), in staat stelt om een eindproduct te leveren met de hoogst mogelijke kwaliteit.

Bluebird Translations verzorgt ook de revisie/editing van teksten die direct in het Engels of in het Spaans zijn opgesteld, Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een proefschrift, een website, een technisch artikel, een juridische overeenkomst of correspondentie.

Doordat wij in teamverbanden werken, bieden wij de mogelijkheid om de vertaling én correctie (door een tweede native vertaler) van een opdracht onder te brengen onder één tarief.

 

Wij bieden de volgende niveaus van kwaliteitscontrole:

  • Correctie: opsporen van spel-, grammatica- en interpunctiefouten, evenals van inconsistenties in de opmaak, het gebruik van grote en kleine letters, etc.
  • Editing: hetzelfde als bij correctie, maar met een bredere kijk op de tekst op basis van grammatica, opbouw en stijl.
  • Revisie: hetzelfde als bij correctie en editing, maar uitgaande van de brontekst die ten grondslag ligt aan de vertaling.

asetrad profi2

Bluebird Translations | KvK Amsterdam 34.34.53.30 | Terms of Business